Solcraft jest producentem termodynamicznej płyty warstwowej Thexpan

Solcraft jest producentem termodynamicznej płyty warstwowej Thexpan®. Wprowadzono do niej wymienniki ciepła, które stworzyły wraz nią jeden element konstrukcyjny. Jego zastosowanie powoduje możliwość pobierania i oddawania temperatury w zależności od zastosowanego rozwiązania. Firma przygotowała płyty absorpcyjne, grzewcze i absorpcyjno-grzewcze. Znajdują one zastosowanie w wielu realizacjach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wszystkie materiały mają bardzo dobrą jakość, co potwierdza wzrastająca liczba klientów.


Solcraft Sp. z o.o.
Bogdanka 7F
95-060 Brzeziny
tel. +48 22 723 83 2

10 wpis

24 wpis

13 wpis

20 wpis

6 wpis