Brocar - wycinanie wodą

Ze względu na swoją większą unikatowość na rynku w połączeniu z szeregiem praktycznych zalet, profesjonalne wycinanie wodą stało się jednym z mocnych punktów przetargowych w ofercie firmy Brocar, pozwalającym przyciągać nowych klientów. W obecnym kształcie technologia ta zaczęła być na większą skalę używana dość niedawno, bo w latach 80., i opiera się na użyciu wysokiego ciśnienia wody, by skierować minerał działający jako ścierniwo z dużą prędkością na materiał, w ten sposób mogąc precyzyjnie i bez działania wysoką temperaturą wycinać kształty i formy.


BROCAR P.P.U.H. s.c. B. Kańduła D. Reimann-Kańduła
Grunwaldzka 410
62-064 Plewiska
tel. 61 651 70 21

10 wpis

24 wpis

13 wpis

20 wpis

6 wpis